­

lol Zbiorniki buforowe pracują na zasadzie zbiorników warstwowych. Działają jak baterie gromadzące ciepło. Zbiornik buforowy może rozdzielić wytwarzanie ciepła od jego zużycia, zarówno czasowo, jak i hydraulicznie. Dzięki temu możliwe jest optymalne dostosowanie ilości wytwarzanego ciepła do jego zużycia. Urządzenie takie jak zbiornik buforowy jest najlepszym rozwiązaniem optymalizującym pracę instalacji c.o. oraz łączącym liczne źródła ciepła w jeden jego strumień. Bufor ładowany jest w czasie występowanie nadwyżek energii w układzie kocioł-instalacja centralnego ogrzewania, a rozładowywany w okresie zwiększonego zapotrzebowania na energię cieplną. Następuje rozdzielenie czasu efektywnie produkowanego ciepła względem czasu jego wykorzystania.

 

Typ zbiornika
Karta katalogowa
 
ZB/K 100
ZB/K 150
ZB/K 200
ZB/K 300
ZB/K 400
ZB/K 500
ZB/K 600
ZB/K 700
ZB/K 750
ZB/K 800
ZB/K 900
 
 
ZB/K 1000
ZB/K 1500
ZB/K 2000
ZB/K 2500
ZB/K 3000
ZB/K 4000
ZB/K 5000
ZB/K 6000
 
 
ZB/K 8000
ZB/K 10000
ZB/K 12000
ZB/K 15000
 
 
ZB/P 100
ZB/P 150
ZB/P 200
ZB/P 250
ZB/P 300
ZB/P 350
ZB/P 400
ZB/P 500
ZB/P 600
ZB/P 700
ZB/P 750
ZB/P 800
ZB/P 900
ZB/P 1000
ZB/P 1500
ZB/P 2000
 

 

­