­

Zbiornik wody lodowej

Zbiorniki wody lodowej współpracują z agregatami klimatyzacyjnymi pełniąc funkcję magazynowania skroplin oraz wody pochodzącej z układów chłodzenia. 

Zbiornik glikolu

Produkujemy zbiorniki na ciepły i zimny glikol

Zbiornik można w dowolny sposób modyfikować pod względem konstrukcyjnym, zmieniając rozmieszczenie króćców, zwiększając lub zmniejszając średnicę, wysokość zbiornika. Parametry robocze temperatura pracy do 100 oC. oraz możemy podzielić zbiorniki pracujące przy ciśnieniu 6 i 10 bar.

­