­

 

Zasobnik ciepłej wody

 

Stabilizator ciepłej wody

Zasobniki ciepłej wody służą do akumulowania nadwyżek wyprodukowanego przez kocioł grzewczy ciepła i jego późniejsze wykorzystanie do różnych potrzeb, najczęściej na potrzeby ciepłej wody użytkowej (CWU). Zasobniki najczęściej współpracują w układzie z wymiennikami rurowymi (typu JAD) lub płytowymi. Woda ogrzana w kotle (lub innym źródle ciepła) przepływa przez zbiornik akumulacyjny i stopniowo go ogrzewa do czasu wyrównania temperatur czynnika grzewczego (najczęściej woda) w zbiorniku i kotle. Zaletą układu ciepłej wody użytkowej ze zbiornikiem akumulacyjnym jest optymalne wykorzystanie energii cieplnej i związane z tym oszczędności paliwa do 35%.

Stabilizator temperatury przeznaczone są do instalowania w węzłach cieplnych z przepływowymi wymiennikami ciepłej wody użytkowej zwłaszcza w układach bez zasobników i przy zastosowaniu automatyki ograniczającej temperaturę ciepłej wody użytkowej przy wykorzystaniu zaworów termoregulacyjnych bezpośredniego działania. Stabilizatory magazynują ciepłą wodę zapobiegając powstawaniu naprężeń termicznych w pionach instalacji zwłaszcza w budynkach wysokich oraz likwidują przeciążenia termiczne termoregulatorów bezpośredniego działania.

 

 Schemat standardowych zbiorników SCWA / ZCW
 

 

Typ zbiornika
Karta katalogowa
 
ZCW 100
ZCW 150
ZCW 200
 
 
SCWA 250
SCWA 300
SCWA 350
 
 
SCWA 100
SCWA 200
SCWA 250
SCWA 286
SCWA 300
SCWA 300
SCWA 400
SCWA 500
SCWA 600
 
Zbiorniki na dennicy DN550
 
 
 
ZCW 400
ZCW 500
ZCW 600
ZCW 700
ZCW 750
ZCW 800
ZCW 900
ZCW 1000
ZCW 1500
ZCW 2000
 
 
ZCW 2500
ZCW 3000
ZCW 3500
ZCW 4000
ZCW 5000
ZCW 6000
ZCW 8000
ZCW 10000
ZCW 12000
ZCW 15000
 
DOWOLNY
 

 

­