­

Zespół hydroforowy w którego skład wchodzi zbiornik hydroforowy zapewnia stałe ciśnienie w sieci wodociągowej

 

Zbiorniki buforowe pracują na zasadzie zbiorników warstwowych. Działają jak baterie gromadzące ciepło. Zbiornik buforowy może rozdzielić wytwarzanie ciepła od jego zużycia, zarówno czasowo, jak i hydraulicznie. Dzięki temu możliwe jest optymalne dostosowanie ilości wytwarzanego ciepła do jego zużycia. Urządzenie takie jak zbiornik buforowy jest najlepszym rozwiązaniem optymalizującym pracę instalacji c.o. oraz łączącym liczne źródła ciepła w jeden jego strumień. Bufor ładowany jest w czasie występowanie nadwyżek energii w układzie kocioł-instalacja centralnego ogrzewania, a rozładowywany w okresie zwiększonego zapotrzebowania na energię cieplną. Następuje rozdzielenie czasu efektywnie produkowanego ciepła względem czasu jego wykorzystania.

 

Typ zbiornika
Karta katalogowa
DWG
ZB/K 100
ZB/K 150
ZB/K 200
ZB/K 300
ZB/K 400
ZB/K 500
ZB/K 600
ZB/K 700
ZB/K 750
ZB/K 800
ZB/K 900
wkrótce
ZB/K 1000
ZB/K 1500
ZB/K 2000
ZB/K 2500
ZB/K 3000
ZB/K 4000
ZB/K 5000
ZB/K 6000
  wkrótce
 
 Zasobniki / Stabilizatory
Ciepłej Wody
Zbiorniki Buforowe Zbiorniki Hydroforowe

 

Sprzłęgła hydrauliczne
SH, SH/P, SH/OM
Filtroodmulniki FO/FOM Odmulacze siatkowe IOW
 

 

Zbiorniki
wody lodowej / glikolu
Zbiorniki Kondensatu
Akcesoria, części zamienne
   

 

Zasobniki ciepłej wody służą do akumulowania nadwyżek wyprodukowanego przez kocioł grzewczy ciepła i jego późniejsze wykorzystanie do różnych potrzeb, najczęściej na potrzeby ciepłej wody użytkowej (CWU). Zasobniki najczęściej współpracują w układzie z wymiennikami rurowymi (typu JAD) lub płytowymi. Woda ogrzana w kotle (lub innym źródle ciepła) przepływa przez zbiornik akumulacyjny i stopniowo go ogrzewa do czasu wyrównania temperatur czynnika grzewczego (najczęściej woda) w zbiorniku i kotle. Zaletą układu ciepłej wody użytkowej ze zbiornikiem akumulacyjnym jest optymalne wykorzystanie energii cieplnej i związane z tym oszczędności paliwa do 35%.

Stabilizator ciepłej wody

Stabilizator temperatury przeznaczone są do instalowania w węzłach cieplnych z przepływowymi wymiennikami ciepłej wody użytkowej zwłaszcza w układach bez zasobników i przy zastosowaniu automatyki ograniczającej temperaturę ciepłej wody użytkowej przy wykorzystaniu zaworów termoregulacyjnych bezpośredniego działania. Stabilizatory magazynują ciepłą wodę zapobiegając powstawaniu naprężeń termicznych w pionach instalacji zwłaszcza w budynkach wysokich oraz likwidują przeciążenia termiczne termoregulatorów bezpośredniego działania.

 Schemat standardowych zbiorników SCWA / ZCW
 

 

Typ zbiornika
Karta katalogowa
 
ZCW 100
ZCW 150
ZCW 200
 
 
SCWA 250
SCWA 300
SCWA 350
 
 
SCWA 100
SCWA 200
SCWA 250
SCWA 286
SCWA 300
SCWA 300
SCWA 400
SCWA 500
SCWA 600
 
Zbiorniki na dennicy DN550
 
 
 
ZCW 400
ZCW 500
ZCW 600
ZCW 700
ZCW 750
ZCW 800
ZCW 900
ZCW 1000
ZCW 1500
ZCW 2000
 
 
ZCW 2500
ZCW 3000
ZCW 3500
ZCW 4000
ZCW 5000
ZCW 6000
ZCW 8000
ZCW 10000
ZCW 12000
ZCW 15000
 
 
DOWOLNY
 

 

­